luni, mai 21contact@streetnews.ro

PRIMĂRIA MEDIAȘ SPRIJINĂ FAMILIILE DIN MUNICIPIU CU AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

Familiile din Mediaș cu venituri pe cap de membru sub 615 de lei vor putea beneficia de ajutor de încălzire a locuinței pentru încălzirea cu gaze naturale, încălzirea cu energie electrică și încălzirea cu lemne.

Cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței în perioada sezonului rece 2017-2018 vor putea fi depuse la sediul Direcției de Asistență Socială din Municipiul Mediaș, str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 (în incinta fostei școli de aviație), în perioada 11 octombrie 2017-15 noiembrie 2017 de luni până vineri în intervalul orar 08:00-13:00.

Cererea tipizată va fi însoțită de următoarele acte:

— o factură de gaz cât mai recentă;

— copii ale buletinelor de identitate ale membrilor familiei;  copii ale certificatelor de naștere;

— copie după certificatul de căsătorie;

— acte din care să rezulte venitul din luna septembrie 2017: adeverințe de salariu, (fluturaș salariu semnat și ștampilat cu venitul net, inclusiv tichete de masă ), cupoane de șomaj, cupoane de pensie, cupoane indemnizație persoană cu handicap, etc.;

— declarație pe propria răspundere în cazul persoanelor care nu realizează nici un venit; hotărâre judecătorească definitivă de încredințare în vederea adopției sau de încuvințare a adopției, potrivit legii;

— hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii;

— dispoziția autorității tutelare de instituire a tutelei/curatelei, potrivit legii;

— alte acte doveditoare după caz: copii ale sentinței de divorț și stabilire pensii de întreținere, certificate de handicap, certificat de deces, etc., copii ale contractele de închiriere, comodat sau concesiune, contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere sau cu drept de habitație;

— împuternicire de la proprietarul locuinței în cazul persoanelor care nu sunt proprietare;

— copie a cărții de identitate a autoturismului/motocicletei;

— talonul de înmatriculare, în cazul persoanele care dețin autoturism sau motocicletă; adeverință eliberată de Direcția Fiscală Locală din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș din care să rezulte dacă familia sau persoana singură are în proprietate cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în anexa 4 — norme metodologice.

De reținut este faptul că titularul cererii de acordare a ajutorului de încălzire trebuie să fie titularul contractului de furnizare a gazului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *