duminică, iulie 22contact@streetnews.ro

ȘASE GRADINITE DIN SECTORUL 4 VOR FI RELOCATE PENTRU LUCRĂRI DE MODERNIZARE

Având în vedere prevederile Legii educației nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, art.112 (2) ” Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înfiinţate de stat, fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale.”coroborat cu prevederile art.20 (1) ”Autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea.”,

Sectorul 4 al Municipiului București, cu sediul în bulevardul Metalurgiei, nr. 12-18, reprezentat legal prin domnul Daniel Băluță, în calitate de Primar, vă aduce la cunoștință faptul că începând cu data de 11 septembrie a.c., șase grădinițe de pe raza sectorului 4 își vor desfășura activitatea în alte imobile față de cele în care au funcționat până acum, după cum urmează:

  1. Grădinița Școlii Gimnaziale nr. 308 – corp B, din Șoseaua Giurgiului, nr. 247 va funcționa în cladirea de pe strada Împăratul Traian, nr. 11 D, etaj 1.
  2. Grădinița nr. 30 – corp B, din strada Frigului, nr. 9 va funcționa în clădirea de pe Șoseaua Berceni, nr. 12 A, etaj 1.
  3. Grădinița “Panseluța” – corp B, din strada Panselelor, nr. 38-40 va funcționa în clădirea de pe Șoseaua Berceni, nr. 12 A, etaj 2.
  4. Grădinița nr. 224 – corp A, din strada Gramont, nr.25, va funcționa în clădirea de pe strada Calea Șerban Vodă, nr. 170, corp B.
  5. Grădinița “Scufița Roșie”- corp A, din strada Cuza Vodă, nr. 125 și corp B din strada Maria Tănase, nr. 87 ( Ruginoasa nr. 1) va funcționa în clădirea de pe strada Calea Șerban Vodă, nr. 170, corp A.
  6. Grădinița Școlii Gimnaziale nr. 190 – corp B, din strada Împăratul Traian, nr. 46 va funcționa în clădirea de pe strada Împăratul Traian, nr. 11D, parter.

Măsura relocării activității unităților de învățământ mai sus menționate este una temporară și justificată de necesitatea demarării și realizării unor lucrări și investiții majore, fie de consolidare a structurii de rezistență a imobilelor, fie de igienizare, de modernizare a blocurilor alimentare sau de recompartimentare a spațiilor de joacă, în vederea desfășurării în cele mai bune condiții de igienă și siguranță, conform normelor în vigoare, a tuturor activitaților didactice dedicate preșcolarilor înscriși la cursurile acestor grădinițe.

Pentru interesul superior al copiilor, toate unitățile de învățământ preșcolar din sectorul 4 au disponibilitatea de a înscrie la cursurile lor, copii ce provin de la grădinițele mai sus menționate, în cazul în părinții/reprezentanții legali doresc acest lucru, astfel incat copiii să beneficieze de cele mai bune condiții corespunzătoare particularităților fiecăruia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *